My

Zaczęliśmy od słowa. To ono było pierwszym źródłem inspiracji i tworzywem nowych kompetencji. Ono dało początek działalności wydawniczej firmy Media i Rynek.

Ze słów, które zawsze otaczamy szacunkiem, stworzyliśmy dziesiątki książek, czasopism i innych publikacji.

Z czasem słowa zaczęliśmy zapoznawać z obrazem. Chcieliśmy, by tworzyły piękną, zmysłową i dopasowaną parę. Dzięki ich unikalnej harmonii odkrywamy nowe przestrzenie, znaczenia i najlepsze emocje. Te kreacje zwane czasem trywialnie kampaniami reklamowymi – stały się kolejnym obszarem naszej aktywności.

Wszystkie napisane i przeczytane słowa rozbudziły w nas chęć rozmowy. Zaprosiły do otwartości, rozwijania sieci kontaktów i propagowania wartości. Dziś wiemy jak komunikować, by otwierać przestrzeń dla nowych idei. Ta umiejętność nazywana jest czasami Public Relations.

Wiemy, że mówienie ma sens wtedy, gdy potrafimy słuchać. Co jednak, gdy w wielowątkowym dialogu próbujemy usłyszeć głos zespołów, grup i społeczności? Słuchamy ich dzięki badaniom społecznym. To one pozwalają nam w sposób systematyczny i uporządkowany zrozumieć mądrość płynącą z wielogłosu.

Dziś wydawnictwo, reklama, badania społeczne i Public Relations to kluczowe kompetencje naszej firmy. Przed nami wyprawa w obszar nowych mediów. Wyruszając tam z pewnością nie zapomnimy zabrać ze sobą wielu ważnych słów...